rozvoj kulturního života a občanské společnosti

podporování kulturních, duchovních hodnot a tradic ve společnosti a mezinárodní spolupráce

podpora sportovních aktivit, zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje

spolupráce se školstvím, vývojem a výzkumem

pořádání charitativních aktivit

organizování vzdělávacích programů a volnočasových aktivit

kyberbezpečnost a bezpečnost informací

 

Sdružení Hypericum

Hypericum o.s. je občanské sdružení registrované od 12.12.2008 u ministerstva vnitra. Základní cíle sdružení jsou rozvoj kulturního života a občanské společnosti, podpora sportovních aktivit, zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje, organizování vzdělávacích programů a volnočasových aktivit, pořádání charitativních aktivit, spolupráce se školstvím, vývojem a výzkumem, podporování kulturních, duchovních hodnot a tradic ve společnosti a mezinárodní spolupráce.

Hypericum o.s. se zaměřuje na aktuální společenská témata, jakými jsou například kybernetická bezpečnost, v vyváženost pracovního a osobního života pracovníků především v malých a středních podnicích. Zkoumá stresové faktory v souvislosti s růstem pracovní zátěže a zároveň identifikuje nové a inovativní způsoby a metody práce a řízení pracovníků. Členy občanského sdružení jsou především osoby pracující v komerční sféře v malých a středních podnicích. Díky tomu znají situaci řady pracovníků, kteří musí skloubit potřebu práce a rodinného života.

Občanské sdružení Hypericum v minulosti realizovalo aktivity v oblasti zdravého životního stylu a volnočasových aktivit se zaměřením na aktivní odpočinek jako například sportovní den, dále pak vzdělávací besedy a semináře s tématikou work-life balance.

V letošním roce jsme z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali podporu projektu na vzdělávání pedagogů/žek CZ.1.07/1.3.41./01.0040 "Příprava pedagogů na výuku o nových a přicházejících rizicích z technologického světa a kybernetického prostoru". Předmětem projektu je vytvoření (doposud neexistujícího) vzdělávacího programu pro pedagogy základních a středních škol, zaměřeného na výuku ochrany informací a vlastní osobní informační bezpečnosti.

Eu