Přehled kurzů a přihláška

Kurz pro učitele základních škol - I. stupeň

Stejně samozřejmě, jako řešíme bezpečné chování v provozu a podobně je nyní potřeba řešit bezpečné chování ve virtuálním světě.

Kurz je zaměřen na osobní bezpečnost při práci s počítačem a při pohybu ve virtuálním prostoru v oblastech týkajících se školáka I. stupně ZŠ, a na základní přehled o bezpečnosti. Zařazena je například práce s webovými prohlížeči, hesly, dopad virtuální reality do fyzického světa nebo kyberšikana.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby bylo možné získané materiály a informace zařadit do výuky občanské výchovy, informatiky či dalších předmětů. Informace je možné a vhodné zařadit do výuky prvouky/občanské výchovy nebo do základů práce s počítačem.

 

Kurz pro učitele základních škol - II. stupeň

Stejně samozřejmě, jako řešíme bezpečné chování v provozu a podobně je nyní potřeba řešit bezpečné chování ve virtuálním světě.

Kurz je zaměřen na osobní bezpečnost při práci s počítačem a při pohybu ve virtuálním prostoru v oblastech týkajících se školáka II. stupně ZŠ, a na základní přehled o bezpečnosti. Zařazena je například práce s webovými prohlížeči, hesly, mobilními telefony, sociální sítě, osobní informace (jejich ochrana, marketingové triky), viry a útoky nebo trestně právní odpovědnost za aktivity prováděné na internetu.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby bylo možné získané materiály a informace zařadit do výuky občanské výchovy, informatiky či dalších předmětů. Informace je možné a vhodné zařadit do výuky občanské výchovy nebo do hodin informatiky.

 

Kurz pro učitele středních škol, kteří nejsou zaměřeni na IT

Při každé práci je dnes potřeba umět využívat počítač a internet, nejenom efektivně, ale také bezpečně, aby se běžní lidé nestávali obětmi útoků, když se tomu dalo zabránit základními opatřeními.

Kurz je zaměřen právě na tento základ bezpečnosti, na osobní a obecnou bezpečnost při každodenní práci s počítačem a ve virtuálním prostoru. Zařazena jsou mimo jiné témata: webové prohlížeče, sociální sítě, práce s hesly, ochrana a správa osobních informací, trestně právní odpovědnost za aktivity na internetu, bezpečnost elektronického bankovnictví, cloudové služby nebo wifi a další sítě.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby bylo možné získané materiály a informace zařadit do výuky občanské výchovy, informatiky či dalších předmětů. Informace je možné a vhodné zařadit do výuky občanské výchovy nebo hodin informatiky.

 

Kurz pro učitele středních škol, kteří jsou zaměřeni na IT

Pomocí počítačů lze dělat netušené věci, bohužel to vědí i útočníci. Základní úroveň ochrany je nutná pro každého, tím spíše pro ty, kteří se v IT pohybují a vyvíjejí novinky.

Kurz je zaměřen na základní a pokročilou bezpečnost v IT obecně, zařazeny jsou například: webové prohlížeče, sociální sítě, práce s hesly, ochrana a správa osobních informací, legislativní rámec (aktivit na internetu i při vývoji aplikací), bezpečný vývoj aplikací, hardwarová a softwarová bezpečnost, bezpečnost elektronického bankovnictví, cloudové služby nebo wifi a další sítě.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby bylo možné získané materiály a informace zařadit do výuky občanské výchovy, informatiky či dalších předmětů. Informace je možné a vhodné zařadit do výuky informatiky.

Předpokládané termíny kurzů - učitelé středních škol 27. 11. 2012 - 28. 11. 2012; učitelé základních škol 7. 2. 2013 - 8. 2. 2013. Termíny budou upřesněny, případně doplněny dle dohody s přihlášenými účastníky.

Přihláška