Příprava pedagogů na výuku o nových přicházejících rizicích technologického světa a kybernetického prostoru

Předmětem projektu financovaného z OPVK, je vytvoření (doposud neexistujícího) vzdělávacího programu pro pedagogy základních a středních škol, zaměřeného na výuku ochrany informací a vlastní osobní informační bezpečnosti. Po jeho absolvování, budou pedagogové znalostně vybaveni pro přípravu žáků, kteří vstupují do světa prolnutého technologiemi a komunikačními možnostmi, kde je čeká velké množství rizik pro jejich virtuální i fyzickou identitu. Tyto hrozby, jsou umocňovány technologickými možnostmi všudypřítomných mobilních zařízení i vzrůstající sociální nutností takové zařízení vlastnit a používat a rozmachem tzv. sociálních sítí. Domníváme se, že znalost základních pravidel obezřetného chování v kybernetickém prostoru, je nutné šířit již od základních škol, podobně, jako například dopravní výchovu. Jinak řečeno, znalost ICT jakožto technologií je méně důležitá část toho, co má dopad na život. Podstatně důležitější je způsob jejich využití a chování v komunikačních sítích.